Ԫ Thomas Mitz Gallery

 

Amazon I 18" X 24" oil on canvas