Ԫ Thomas Mitz Gallery

 

Septet 38" x 50" oil on canvas