Ԫ Thomas Mitz Gallery

 

Amazon Study 18" x 24" oil on canvas