Ԫ Thomas Mitz Gallery

 

Putti I 52" x 69" oil on canvas