Ԫ Thomas Mitz Gallery

 

Katona 29" x 40" oil on canvas