Ԫ Thomas Mitz Gallery

 

Prairie Path River 18" x 22" oil on canvas